โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ

ทับหลังแบบถาลาบริวัตร
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
พระวัชระสัตว์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
พัดงาสาน
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561