โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ

บังลังก์จำลอง พร้อมเครื่องสูง
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
ทับหลังแบบถาลาบริวัตร
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
พระวัชระสัตว์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561