การสำรวจแหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา

        แหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา เป็นแหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินที่ค้นพบใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกเหนือจากแหล่งภาพเขียนสีบนผนังหินที่เคยมีการค้นพบก่อนหน้านี้มาแล้ว ๔ แหล่ง ได้แก่...


ไฟล์แนบ ขนาด
serveyKaowangkula.pdf 1.71 MB