การเสวนาวิชาการ "พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ในรัชกาลที่๔"

การเสวนาวิชาการ "พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ในรัชกาลที่๔"   เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ