การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารบรรณกรมศิลปากร"
วันที่ประกาศ : 16/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 13

ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสารบรรณกรมศิลปากร" เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร เทเวศร์