เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "วางแผนการดำเนินงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ประจำปี ๒๕๖๔" และสรุปประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานในองค์กร
วันที่ประกาศ : 20/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 44

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "วางแผนการดำเนินงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ประจำปี ๒๕๖๔" และสรุปประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงานในองค์กร ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่