โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 18/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 83

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.