อธิบดีหารือเตรียมการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะเดินทางไปตามคำเชิญของทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและประสานรายละเอ ียดเตรียมการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือในการสงวนรักษาและซ่อมแซมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิทยาการและ วัฒนธรรมระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู และในอาทิตย์วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อธิบดีกรมศิลปากรและคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการหุ่นทหารจิ๋น ซี ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติโอซาก้า เมื่อวันเสาร์ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙