อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสถานที่โครงการก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ

นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสถานที่โครงการก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และทำการเจาะเสาเข็มต้นแรก ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น.