อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมงานวันศิลปากรกตัญญูและวันคืนสู่เหย้าชาวศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙๙ เวลา ๐๙.๓๐ น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมงานวันศิลปากรกตัญญูและวันคืนสู่เหย้าชาวศิลปากร ณ พระอุโบสถสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) และโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) จัดโดยศิลปากรสมาคม