อธิบดีกรมศิลปากรร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

อังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช 

เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด บริเวณท่าน้ำนนทบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙