รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทั้งนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กว่า ๒๙๐ คน