รมว.วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๕ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย Mr. Vu Duc Dam รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และMr. Huynh Vinh Ai รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม และคณะฝ่ายเวียดนาม เยี่ยมชมพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน ณ พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ และนายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ ให้การบรรยายและนำชม