ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน "มหกรรมพิพิธภัณฑ์ หรือ Museum Expo 2016"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน "มหกรรมพิพิธภัณฑ์ หรือ Museum Expo 2016" ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร