ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ประเด็นข่าวสำคัญ

- ใช้แอพฯ หาแหล่งท่องเที่ยว

- บิ๊กวธ. ปรี๊ดทำลายโบราณสถาน จี้กรมศิลปากรเอาผิดวัดกัลยาฯ

- "บ้านพาทยโกศล" รอ ความร่วมมือ อนุรักษ์

- จี้สอยกองถ่ายหนัง "ตำหนักโบราณ" หวั่นกระทบภาพสมัยปลายอยุธยา

files/72/news25mar5800886120150325104122.pdf