ขอเชิญออเจ้าร่วมตามรอยประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช