การประชุมการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดจัดระหว่าง ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นพิธีกร และนีโน่ เมทนี บุรณศิริ ร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย