กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากร เดินทางไปทำสำเนาจารึกวังสวนผักกาดซึ่งพบใหม่อีก 1 หลัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำเนาจารึกมาดำเนินการอ่านแปลต่อไป