แบบคำขออนุญาตถ่ายภาพในเขตโบราณสถาน(กรณีใช้ประกอบการแต่งงาน) - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

File size 102.35 KB Download