สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ เรื่อง ๑) ซื้อวัสดุต่างๆ ๑๔ รายการ ๒) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ๓) จ้างเหมาตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องเอกเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ๔) ซื้อวัสดุต่างๆ ๑๕ รายการ ๕) จ้างเหมาเป

File size 1.72 MB Download