สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ขอเชิญชมการแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน ยกรบทัพทศกัณฐ์

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ขอเชิญชมการแสดงโขนไทย ตอน พระรามจองถนน 
ยกรบทัพทศกัณฐ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย บริเวณวัดช้างล้อม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บริเวณวัดชนะสงคราม

และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร บริเวณสนามหน้าเมืองกำแพงเพชร