สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๓๗ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม และในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๓๗ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เรื่อง "ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"
และในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เรื่อง "ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร"

ขณะนี้เปิดระบบรับสมัครรอบสองแล้ว ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/…/1FWIexNwV8lMmUdPGvHYe45LTW_o…/edit