“วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith)

 

กรมศิลปากร​ขอเชิญ​ชม​นิทรรศการ​พิเศษ​ ครั้งแรกในการนำศิลปะญี่ปุ่นครบทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในประเทศไทย​ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) จัดขึ้น ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑