สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช รอบสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

ห้ามพลาด บัตรชมมีจำนวนจำกัด  รามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช รอบสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ