สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช รอบสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช รอบสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ