พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ เรื่อง "โลกทัศน์สมุดไทยสมัยอยุธยา ผ่านหนึ่งด้าวฟ้าเดียว"

โครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ เรื่อง "โลกทัศน์สมุดไทยสมัยอยุธยา ผ่านหนึ่งด้าวฟ้าเดียว" จัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
 
สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)