ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ปืนใหญ่ในสยาม จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง" ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ปืนใหญ่ในสยาม จากกรณีการพบปืนใหญ่ที่ท้องสนามหลวง"
วิทยากรโดย
๑. นายศิริรัจน์ วังศพ่าห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปืนใหญ่
๒. พลเรือตรี ดร.สมัย ใจอินทร์ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
๓. นางมนต์จันทร์ วงศ์จตุรภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถาน กองโบราณคดี
๔. นายเสน่ห์ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
----------
ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
----------
สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (พุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------
หมายเหตุ - รับจำนวนจำกัด
- ไม่รับจองในคอมเม้นต์นะคะ
- เริ่มลงทะเบียน ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.