ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๔ เรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีปและหลักฐานใหม่ที่พบบนคาบสมุทรภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๔  เรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีปและหลักฐานใหม่ที่พบบนคาบสมุทรภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วิทยากร 
ดร.อมรา ศรีสุชาติ อดีต นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร และนายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ

ลิ้งก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา 

https://drive.google.com/open?id=1EG9H5C48E9BQV9IdM4_G98OfT6xVlSxiCklm2Iw886A