กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา "ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย" ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย Thailand Museum Expo 2019 เรื่อง "ICOM : พิพิธภัณฑ์ไทยในสายตาประชาคมพิพิธภัณฑ์สากล" ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา "ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย" ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย Thailand Museum Expo 2019 เรื่อง "ICOM : พิพิธภัณฑ์ไทยในสายตาประชาคมพิพิธภัณฑ์สากล" ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2KdtRSU หรือลงทะเบียนได้หน้างาน