ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

      ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง“ใต้ร่มพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิล (หอศิลป เจ้าฟ้า ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

***รายละเอียดการรับสมัคร***
เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการจำนวน ๒๕๐ ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๔๖๘๐๔๐ - ๔๕ ต่อ ๓๐๐๓ กลุ่มจารีตประเพณี (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

๒. ลงทะเบียนออนไลน์ ทางลิงก์ https://goo.gl/forms/qZu3yhWf4laf9ljG2 เท่านั้น (งดรับลงทะเบียนออนไลน์ใต้โพสต์นี้ หรือกล่องข้อความ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน)

**ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑**

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเพจนี้ หรือโทรสอบถามที่กลุ่มจารีตประเพณี ในวันเวลาราชการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุข้างต้น

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเอกสารประกอบการเสวนาและหนังสือที่ระลึกจากกรมศิลปากร (จำนวนจำกัด)