ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย

ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย

       ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ ผ่านทาง Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร