ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย

       ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดภาพสด การบรรยายและสาธิต เรื่อง "พิธีชงชา" โดยวิทยากร คุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโดะ อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ ผ่านทาง Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร