ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๒ เรื่อง "อยุธยา" ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ การเสวนาเนื่องในนิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๒ เรื่อง "อยุธยา" ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
*เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่มีอาหารกลางวัน)
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๕๖
หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ http://bit.ly/2KdtRSU
เช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่https://goo.gl/bhX7Tt
หมายเหตุ : เปิดลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า หากมาลงทะเบียนหลัง ๑๐.๐๐ น. จะไม่ได้รับเอกสารและคูปองอาหารว่าง