ขอเชิญชม รายการศรีสุขนาฎกรรม พิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครเเห่งชาติ (ชมฟรี)

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม 
รายการศรีสุขนาฎกรรม พิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครเเห่งชาติ (ชมฟรี)
รายการเเสดง
๑. รำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทยทูนเทิดให้ด้วยภักดี ด้วยพระบารมีปกเกศีสี่ทัพไทย”
๒. ระบำอยุธยา
๓. รำฉุยฉาย “ชายชาตรี นามมีว่าชุนลอ” 
๔.โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดอสุรผัดตามพ่อ
๕. เพลงทรงเครื่อง
๖. การเเสดง ชุด “รวมใจไทยเฉลิมฉลองร่วมเเซ่ข้อง ต้อนรับปีใหม่”

นำเเสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย วันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการเเสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

***เปิดสำรองที่นั่ง เเละ ติดต่อรับบัตรก่อนการเเสดง ๑ สัปดาห์ วันเเสดงจำหน่ายบัตรก่อนการเเสดง ๒ ชั่วโมง
สอบถามเเละสำรองที่นั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ , ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (ในวันเวลาราชการ)***