กิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

​กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑​โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

๑. การอ่านกวีนิพนธ์จากหนังสือ นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒. การฉายวีดิทัศน์ และนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๓. กิจกรรมนำชมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในงานออกพระเมรุมาศ และราชรถ ที่จัดแสดงภายในโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกรมศิลปากรได้เคลื่อนพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้งฟืนไม้จันทน์ ฉากบังเพลิง เทวดานั่งและยืนประกอบ มาดูแลรักษาและจัดให้ประชาชนเข้าชม

๔. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้แก่ เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เพลงแผ่นดินของเรา เพลงใกล้รุ่ง เพลงลมหนาว เพลงชะตาชีวิต เพลงภิรมย์รัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงเกาะในฝัน และเพลงรัก จัดแสดงในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นฺ.

๕. การจัดแสดงโขนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดอัญเชิญพระนารายณ์อวตาร ชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบ และชุดเย็นศิระ

พระอวตาร โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยจะจัดแสดงในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการแสดงละคร เรื่อง มหาชนก พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ จัดแสดงในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยทั้ง ๒ รายการจะจัดแสดงเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าโรงราชรถ

๖. การบรรยายพิเศษในหัวข้อรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๗. การจัดแสดงหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ หนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือพระเมรุในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสือนวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร