การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงามจังหวัดนครปฐม " ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

        กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม " ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

        ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา และสามารถลงทะเบียนได้ที่ ระบบลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ กรมศิลปากร ตามลิงค์ที่แนบมา 

http://seminar.finearts.go.th/course/view/44?fbclid
**ปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓