กรมศิลปากรขอเชิญชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑

กรมศิลปากรขอเชิญชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.ชมการแสดงโขนกรมศิลปากร สมโภชองค์พระกฐิน ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.