ถ่ายทอดสด "พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ ราชยาน และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ"

ถ่ายทอดสด "พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ ราชยาน และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ"

วันพฤหัสที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๕๑ น.

ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร