ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://finearts.go.th/ 2018-05-22T12:02:46+00:00 FeedCreator 1.8.1 (SmileRSS 1.8.11) ขอเชิญออเจ้าร่วมตามรอยประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2018-04-18T17:00:00+00:00 2018-04-18T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญออเจ้าร่วมตามรอยประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญผู้สนใจวรรณคดีไทยร่วมฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง "วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี"​ 2018-04-18T17:00:00+00:00 2018-04-18T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญผู้สนใจวรรณคดีไทยร่วมฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง-วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญสรงน้ำพระบรมธาตุ เทพนพเคราะห์ และชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 2018-04-08T13:00:00+00:00 2018-04-08T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/songkran2561.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองอายุ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 2018-03-19T10:00:00+00:00 2018-03-19T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการบรรยายทางวิชาการ-เนื่องในโอกาสฉลองอายุ-๑๐๐-ปี-ศาสตราจารย์-ดรประเสริฐ-ณ-นคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ป้ายประชาสัมพันธ์งาน ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 2018-03-13T03:00:00+00:00 2018-03-13T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/107finearts.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รายงานผลการชี้แจงประเด็น ปัญหาระบบจ้างเหมาของกรมศิลปากร จากหัวข้อ บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ 2017-08-23T17:00:00+00:00 2017-08-23T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รายงานผลการชี้แจงประเด็น-ปัญหาระบบจ้างเหมาของกรมศิลปากร-จากหัวข้อ-บูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 2017-08-16T17:00:00+00:00 2017-08-16T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร-ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ-พระราชทานผ้าพระกฐิน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ข้อชี้แจงการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 2017-08-14T06:00:00+00:00 2017-08-14T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรชี้แจงการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ข้อชี้แจงเรื่องการบูรณะถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี 2017-07-23T17:00:00+00:00 2017-07-23T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ข้อชี้แจง.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พรบ.โบราณสถานฯ 2017-07-22T20:00:00+00:00 2017-07-22T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น-ต่อ-ร่าง-พรบโบราณสถานฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ข้อชี้แจงเรื่องมีผู้แอบอ้างและส่งข้อความให้ช่วยบริจาคอาหาร 2017-07-19T10:00:00+00:00 2017-07-19T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ข้อชี้แจงเรื่องมีผู้แอบอ้างและส่งข้อความให้ช่วยบริจาคอาหาร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล "เส้นทางสู่มรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ" 2017-07-11T10:00:00+00:00 2017-07-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กำหนดการเสวนาทางวิชาการ-เรื่องคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล-เส้นทางสู่มรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการจัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุท" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 2016-10-24T17:00:00+00:00 2016-10-24T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการจัดงานเสวนาทางวิชาการ-เรื่อง-๒๕๐-ปี-แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุท-วันศุกร์ที่-๑๑-พฤศจิกายน-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2016-10-01T17:00:00+00:00 2016-10-01T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จพระราชดำเนิน-ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary มหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 "อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 2016-08-30T06:00:00+00:00 2016-08-30T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/museum-expo-2016.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน "มหกรรมพิพิธภัณฑ์ หรือ Museum Expo 2016" 2016-08-25T17:00:00+00:00 2016-08-25T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมงาน-มหกรรมพิพิธภัณฑ์-หรือ-museum-expo-2016.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary วิจัย วิจักขณ์ สิปปวิทยากร 2016-08-17T17:00:00+00:00 2016-08-17T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/วิจัย-วิจักขณ์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รมว.วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร 2016-08-15T17:00:00+00:00 2016-08-15T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รมววัฒนธรรม-กีฬา-และการท่องเที่ยวเวียดนาม-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ-พระนคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-08-10T17:00:00+00:00 2016-08-10T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์-museum-expo-2016-มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย-เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย-ประจำปี-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีหารือเตรียมการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 2016-08-02T10:00:00+00:00 2016-08-02T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีหารือเตรียมการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ-๑๓๐-ปี-ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง เจ้าฟ้านักบิน 2016-07-27T17:00:00+00:00 2016-07-27T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-สยามมกุฎราชกุมาร-เรื่อง-เจ้าฟ้านักบิน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-07-27T17:00:00+00:00 2016-07-27T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากรร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม-จังหวัดนนทบุรี-ประจำปี-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร 2016-07-27T03:00:00+00:00 2016-07-27T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม-พร้อมด้วยผู้บริหาร-และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม-ร่วมลงนามถวายพระพร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีบวงสรวงและแถลงข่าวละครเฉลิมพระเกียรติฯ ความภักดีใต้ร่มพระบารมีเรื่อง "ดั่งเม็ดทรายในแผ่นดิน" 2016-07-25T17:00:00+00:00 2016-07-25T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีบวงสรวงและแถลงข่าวละครเฉลิมพระเกียรติฯ-ความภักดีใต้ร่มพระบารมีเรื่อง-ดั่งเม็ดทรายในแผ่นดิน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” 2016-07-20T17:00:00+00:00 2016-07-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ-เรื่อง-สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์พระราชวังบวรสถานมงคล 2016-07-13T17:00:00+00:00 2016-07-13T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ-เรื่อง-ความรู้ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์พระราชวังบวรสถานมงคล.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการอบรมเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 2016-07-13T10:00:00+00:00 2016-07-13T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการอบรมเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ-ระหว่างวันที่-๑๔-๑๕-กรกฎาคม-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “ประชารัฐกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไอคอนสยาม” 2016-07-13T03:00:00+00:00 2016-07-13T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการเสวนาเรื่อง-ประชารัฐกับการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม-กรณีศึกษาไอคอนสยาม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (ภาพจิตรกรรมเคลื่อนที่) เรื่อง การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม สีน้ำมันบนผ้าใบ 2016-07-11T17:00:00+00:00 2016-07-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รองอธิบดีกรมศิลปากร-เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ-ภาพจิตรกรรมเคลื่อนที่-เรื่อง-การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม-สีน้ำมันบนผ้าใบ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๓ - ๒๕ ก.ค.นี้ ณ โรงละครแห่งชาติ 2016-07-11T10:00:00+00:00 2016-07-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-สยามมกุฎราชกุมาร-๒๓-๒๕-กคนี้-ที่โรงละครแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การแถลงข่าวโครงการระบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 2016-07-11T03:00:00+00:00 2016-07-11T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การแถลงข่าวโครงการระบบสื่อสารออนไลน์-เพื่อการเรียนรู้ทางไกล-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ-๕-รอบ-๒-เมษายน-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-07-11T03:00:00+00:00 2016-07-11T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สมเด็จพระนารายณ์-พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ-เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-ประจำปี-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 2016-07-06T17:00:00+00:00 2016-07-06T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ-เรื่อง-การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 2016-07-06T10:00:00+00:00 2016-07-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากร-โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ-ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-สยามมกุฏราชกุมาร-เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2016-07-06T10:00:00+00:00 2016-07-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม-นำคณะรัฐมนตรี-และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม-ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรและคณะ ตรวจความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 2016-07-04T17:00:00+00:00 2016-07-04T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากรและคณะตรวจความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์-วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง รามเกียรติ์ 2016-07-03T03:00:00+00:00 2016-07-03T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร 2016-06-30T10:00:00+00:00 2016-06-30T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล-เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ-เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์-อัครราชกุมาร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รมว.วธ. ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย ระหว่างกรมศิลปากรกับ ไอคอนสยาม 2016-06-29T17:00:00+00:00 2016-06-29T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รมววธ-ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย-ระหว่างกรมศิลปากรกับ-ไอคอนสยาม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ลงพื้นที่สำรวจ และรับฟังความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ 2016-06-29T14:54:00+00:00 2016-06-29T14:54:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากรเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-กาญจนาภิเษก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร จัดการแสดงละคร "พระมหาชนก" รอบที่ ๒ 2016-06-28T17:00:00+00:00 2016-06-28T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากร-จัดการแสดงละคร-พระมหาชนก-รอบที่-๒.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี 2016-06-29T07:00:00+00:00 2016-06-29T07:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary บูรณะ ๙ วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี 2016-06-22T17:00:00+00:00 2016-06-22T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/บูรณะ-๙-วัด-เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในโอกาสมหามงคล-ทรงครองสิริราชสมบัติ-ครบ-๗๐-ปี.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รองอธิบดีกรมศิลปากร ลงนามรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ร่วมกับอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2016-06-14T10:00:00+00:00 2016-06-14T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รองอธิบดีกรมศิลปากร-ลงนามรับมอบโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ-ร่วมกับอธิบดีกรมสารนิเทศ-กระทรวงการต่างประเทศ-ณ-ห้องแถลงข่าว-กระทรวงการต่างประเทศ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา” 2016-06-10T17:00:00+00:00 2016-06-10T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พลอ-ธนะศักดิ์-ปฏิมาประกร-รองนายกรัฐมนตรี-ประธานพิธีเปิดกิจกรรม-กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ-เถลิงราชย์นวธรรมราชา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะ ครม. เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการ "ศิลป์แผ่นดิน" ครั้งที่ ๗ 2016-06-10T10:00:00+00:00 2016-06-10T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นายกรัฐมนตรี-พร้อมด้วย-คณะ-ครม-เฝ้าทูลละอองพระบาท-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์-สมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินีนาถ-ทรงเปิดนิทรรศการ-ศิลป์แผ่นดิน-ครั้งที่-๗.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นิทรรศการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ 2016-06-07T13:00:00+00:00 2016-06-07T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นิทรรศการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ-ครบ-70-ปี-9-มิย-59.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมละคร เรื่อง “พระมหาชนก” เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์” 2016-06-06T17:00:00+00:00 2016-06-06T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมละคร-เรื่อง-พระมหาชนก-เนื่องในงาน-ใต้ร่มพระบารมี-๗๐-ปี-แห่งการครองราชย์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การเปิดงานกิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) 2016-06-05T10:00:00+00:00 2016-06-05T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เปิดงานกิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-ประจำปีพุทธศักราช-2559-ครั้งที่-1.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ Ms. Anne Seshadri เจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย 2016-06-02T17:00:00+00:00 2016-06-02T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร-ให้การต้อนรับ-ms-anne-seshadri-เจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา-สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา-ประจำประเทศไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2016-06-02T10:00:00+00:00 2016-06-02T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการสัมมนานานานาชาติครบรอบ ๕ ทศวรรษ แห่งการค้นพบที่บ้านเชียง 2016-05-26T10:00:00+00:00 2016-05-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการสัมมนานานานาชาติครบรอบ-5-ทศวรรษ-แห่งการค้นพบทึ่บ้านเชียง.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา ร่วมสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2016-05-26T10:00:00+00:00 2016-05-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา-ร่วมสักการะพระพุทธสิหิงค์-ณ-พระที่นั่งพุทไธสวรรค์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระนคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา พร้อมด้วยภริยาและคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 2016-05-25T08:11:34+00:00 2016-05-25T08:11:34+00:00 /component/smileportal/item/ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา-พร้อมด้วยภริยาและคณะ-เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หอศิลป.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสาธารณรัฐเปรู มอบแบบจำลองสำริด เสาหินชาวิน แด่ราชอาณาจักรไทย 2016-05-24T17:00:00+00:00 2016-05-24T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” 2016-05-22T03:00:00+00:00 2016-05-22T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ-เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-พุทธศักราช-๒๕๕๙-เรื่อง-คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การซ้อมการแสดงโขน ตอน นารายณ์ปราบนนทุก - ยกรบ 2016-05-16T03:00:00+00:00 2016-05-16T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การซ้อมการแสดงโขน-ตอน-นารายณ์ปราบนนทุก-ยกรบ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์แห่งใหม่ 2016-05-09T17:00:00+00:00 2016-05-09T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระปฐมเจดีย์แห่งใหม่.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ พุทธศิลป์แห่งศรัทธา สมัยราชวงศ์หมิง จิตรกรรมคัดลอกโดย เจ้า ชิ่งเซิง 2016-05-04T16:00:00+00:00 2016-05-04T16:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ-พุทธศิลป์แห่งศรัทธา-สมัยราชวงศ์หมิง-จิตรกรรมคัดลอกโดย-เจ้า-ชิ่งเซิง.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต The siam symphonic band 2016-05-03T17:00:00+00:00 2016-05-03T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์-กรมพระนครสวรรค์วรพินิต-the-siam-symphonic-band.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ตรวจสอบความเสียหายเจดีย์รายวัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2016-05-02T17:00:00+00:00 2016-05-02T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ตรวจสอบความเสียหายเจดีย์รายวัดภูเขาทอง-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โบราณสถาน ปราสาทสด๊กก๊อกธม 2016-05-01T17:00:00+00:00 2016-05-01T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน-ลงพื้นที่ตรวจราชการ-ณ-โบราณสถาน-ปราสาทสด๊กก๊อกธม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การเดินทางไปศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมที่ปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายทัพ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 2016-05-01T10:00:00+00:00 2016-05-01T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การเดินทางไปศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมที่ปราสาทบันทายฉมาร์-และปราสาทบันทายทัพ-จังหวัดบันเตียเมียนเจย-ราชอาณาจักรกัมพูชา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-04-28T17:00:00+00:00 2016-04-28T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา-เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-พุทธศักราช-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ประชุมตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” 2016-04-28T10:00:00+00:00 2016-04-28T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประชุมตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-เรื่อง-คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๓๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น 2016-04-28T10:00:00+00:00 2016-04-28T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/หารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต-๑๓๐-ปี-ไทย-ญี่ปุ่น.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการจัดกิจกรรม " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์ " ครั้งที่ ๒ 2016-04-27T13:00:00+00:00 2016-04-27T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการจัดกิจกรรม-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์-ครั้งที่-๒.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แถลงข่าวนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "พุทธศิลป์แห่งศรัทธา สมัยราชวงศ์หมิง" จิตรกรรมคัดลอกโดย เจ้า ชิ่งเซิง 2016-04-26T03:00:00+00:00 2016-04-26T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/งานแถลงข่าวนิทรรศการพิเศษ-เรื่อง-พุทธศิลป์แห่งศรัทธา-สมัยราชวงศ์หมิง-จิตรกรรมคัดลอกโดย-เจ้า-ชิ่งเซิง.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary H.E.MRS.PHOEURNG SACKONA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย 2016-04-24T17:00:00+00:00 2016-04-24T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/hemrsphoeurng-sackona.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดนิทรรศการรากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2016-04-19T17:00:00+00:00 2016-04-19T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดนิทรรศการรากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ"ในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2016-04-19T10:00:00+00:00 2016-04-19T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติในโครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน-ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี-234-ปี-กรุงรัตนโกสินทร์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary Asean Cultural Expo 2016 2016-04-17T17:00:00+00:00 2016-04-17T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/asean-cultural-expo-2016.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์และหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 2016-04-16T20:00:00+00:00 2016-04-16T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี-๒๓๔-ปี-กรุงรัตนโกสินทร์และหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน-asean-cultural-expo-2016-ระหว่างวันที่-๒๐-๒๔-เมษายน-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล 2016-04-16T06:00:00+00:00 2016-04-16T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ไหว้พระ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2016-04-11T17:00:00+00:00 2016-04-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากร-จัดพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์-ณ-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระนคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญสรงน้ำพระบรมธาตุ และเทพนพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-04-10T03:00:00+00:00 2016-04-10T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญสรงน้ำพระบรมธาตุ-และเทพนพเคราะห์-เนื่องในเทศกาลสงกรานต์-พุทธศักราช-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-03-15T06:00:00+00:00 2016-03-15T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา-copy.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-04-03T17:00:00+00:00 2016-04-03T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม-เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-04-03T03:00:00+00:00 2016-04-03T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย-พุทธศักราช-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษชุด ตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีรราชประพาสเมืองพระร่วงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระครบ ๑๐๙ ปี เสด็จประพาสหัวเมืองเหนือ 2016-03-30T20:00:00+00:00 2016-03-30T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นิทรรศการพิเศษชุด-ตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีรราชประพาสเมืองพระร่วงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว-วาระครบ-๑๐๙-ปี-เสด็จประพาสหัวเมืองเหนือ-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 2016-03-16T10:00:00+00:00 2016-03-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาโบราณสถาน 2016-03-13T17:00:00+00:00 2016-03-13T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-บรรยายเรื่อง-แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาโบราณสถาน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน” 2016-03-04T15:00:00+00:00 2016-03-04T15:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางวิชาการ-เรื่อง-ประวัติศาสตร์-อยุธยา-ประวัติศาสตร์อาเซียน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Alternative Solution and Extended Frontier 2016-03-03T03:00:00+00:00 2016-03-03T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ-เรื่อง-alternative-solution-and-extended-frontier.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจพื้นที่แหล่งภาพเขียนสีประตูผา จ.ลำปาง 2016-02-28T17:00:00+00:00 2016-02-28T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-ตรวจพื้นที่แหล่งภาพเขียนสีประตูผา-จลำปาง.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม 2016-02-26T17:00:00+00:00 2016-02-26T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนาราม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร 2016-02-26T10:00:00+00:00 2016-02-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารกรมศิลปากร" ประจำปี ๒๕๕๙ 2016-02-25T20:00:00+00:00 2016-02-25T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารกรมศิลปากร-ประจำปี-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๙ 2016-02-23T17:00:00+00:00 2016-02-23T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน-เนื่องในวันมาฆบูชา-ปี-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการวัฒนธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 2016-02-23T06:00:00+00:00 2016-02-23T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการวัฒนธรรมสัญจร-เยือนถิ่นนครศรีธรรมราช-เมืองประวัติศาสตร์-แหล่งวัฒนธรรมภาคใต้.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรเดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถานในจังหวัดลพบุรีและการดำเนินงานของสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี 2016-02-14T17:00:00+00:00 2016-02-14T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากรเดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถานในจังหวัดลพบุรี.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2016-02-09T17:00:00+00:00 2016-02-09T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/งานเฉลิมพระเกียรติ-เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลาและหน่วยงานต่างๆ และโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า"อุโมงค์ปิยะมิตร" 2016-01-31T17:00:00+00:00 2016-01-31T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ-ยะลา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย 2016-01-25T17:00:00+00:00 2016-01-25T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-ลงพื้นที่สำนักศิลปากรที่-๖-สุโขทัย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรง เจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 2016-01-25T03:00:00+00:00 2016-01-25T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ-เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ-70-ปี-และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-พระบรมราชินีนาถทรง-เจริญพระชนมพรรษาครบ-7-รอบ-84-พรรษา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม เดินทางไปตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 2016-01-17T10:00:00+00:00 2016-01-17T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่-3-พระนครศรีอยุธยา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดโครงการบรรเลง " ดนตรีในสวน (Music in the Park) " ปีที่ ๓ 2016-01-17T10:00:00+00:00 2016-01-17T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดโครงการบรรเลง-ดนตรีในสวน-music-in-the-park-ปีที่-๓.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ่อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสถาปัตยกรรมในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ ของเจ้านายหลายพระองค์ที่วังบ้านหม้อ 2016-01-14T17:00:00+00:00 2016-01-14T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/่ตรวจสอบสถาปัตยกรรมในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ-ของเจ้านายหลายพระองค์ที่วังบ้านหม้อ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจการบูรณะรอยร้าวบนส้นพระพุทธบาท พระพุทธไสยาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และการบูรณะโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร 2016-01-12T10:00:00+00:00 2016-01-12T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ตรวจการบูรณะรอยร้าวบนส้นพระพุทธบาท-พระพุทธไสยาส.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต " รวมใจไทยภักดิ์... รักษ์วังพญาไท" 2016-01-11T17:00:00+00:00 2016-01-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การแถลงข่าว-การจัดคอนเสิร์ต-รวมใจไทยภักดิ์-รักษ์วังพญาไท.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๙ 2016-01-10T10:00:00+00:00 2016-01-10T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ-เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์-อัครราชกุมารี-พระราชทาน-สคส-ปีใหม่-2559.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดรายการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๐ 2016-01-10T17:00:00+00:00 2016-01-10T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดรายการดนตรีสำหรับประชาชน-ปีที่-๖๐-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดงานการขับเสภา - การบรรเลงปี่พาทย์เสภา และการแสดง "งานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า" ครั้งที่ ๑๔ 2016-01-05T13:00:00+00:00 2016-01-05T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการบรรเลงปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า-ครั้งที่-๑๔.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การเดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลการท่องเที่ยวเมืองหิมะและน้ำแข็ง และนิทรรศการรูปภาพพระพุทธศาสนา ณ เมืองฉางชุนสาธารณรัฐประชาชนจีน 2016-01-03T17:00:00+00:00 2016-01-03T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เดินทางมาร่วมงานเทศกาลการท่องเที่ยวเมืองหิมะและน้ำแข็งและนิทรรศการรูปภาพพระพุทธศาสนา-ณ-เมืองฉางชุนสาธารณรัฐประชาชนจีน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา วัสสวานร ๒๕๕๙ 2015-12-27T17:00:00+00:00 2015-12-27T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พระพุทธรูป-ณ-วังหน้า-พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน-ศุภวารกราบกรานพุทธบูชา-วัสสวานร-๒๕๕๙.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 2015-12-24T17:00:00+00:00 2015-12-24T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดและส่งมอบอาคารและสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา-ณ-พระราชวังโบราณ-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อประชุมคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-12-23T10:00:00+00:00 2015-12-23T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การแถลงข่าวกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” 2015-12-22T20:00:00+00:00 2015-12-22T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การแถลงข่าวกิจกรรม-ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย-นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน 2015-12-20T16:18:37+00:00 2015-12-20T16:18:37+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร-การแสดงเฉลิมพระเกียรติ-ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พระเมรุ วัดเทพศิรนทร์ เตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2015-12-15T17:00:00+00:00 2015-12-15T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พระเมรุ-วัดเทพศิรนทร์-เตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ-สมเด็จพระญาณสังวร-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน 2015-12-11T10:00:00+00:00 2015-12-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร ชมการซ้อมการแสดงโขนพระราชทาน "ปั่นเพื่อพ่อ" 2015-12-10T03:00:00+00:00 2015-12-10T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-ชมการซ้อมการแสดงโขนพระราชทาน-ปั่นเพื่อพ่อ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 2015-12-02T17:00:00+00:00 2015-12-02T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-๕-ธันวาคม-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ถนนสายวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี” 2015-12-01T17:00:00+00:00 2015-12-01T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-๘๘-พรรษา-๕-ธันวาคม-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 2015-11-28T23:00:00+00:00 2015-11-28T23:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ-เรื่อง-ประวัติศาสตร์ชาติไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary บวงสรวงเชิญราชรถพระนำและราชรถเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 2015-11-25T17:00:00+00:00 2015-11-25T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/บวงสรวงเชิญราชรถพระนำและราชรถเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปรินายก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุโขทัยสร้างรายได้" 2015-11-20T17:00:00+00:00 2015-11-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย-เรื่อง-มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุโขทัยสร้างรายได้.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมหารือแนวทางการทำงานและมอบนโยบายให้สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 2015-11-20T17:00:00+00:00 2015-11-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมหารือแนวทางการทำงานและมอบนโยบายให้สำนักศิลปากรที่-6-สุโขทัย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และความพร้อมของราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2015-11-18T13:00:00+00:00 2015-11-18T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รองนายกรัฐมนตรี-ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และความพร้อมของราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ-สมเด็จพระญาณสังวร-สมเด็จพระสังฆราช-สกลมหาสังฆปริณายก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ตรวจความพร้อมการบูรณะซ่อมแซมราชรถพระนำและราชรถอัญเชิญพระโกศ สมเด็จพระสังฆรา 2015-11-18T03:00:00+00:00 2015-11-18T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ตรวจความพร้อมการบูรณะซ่อมแซมราชรถพระนำและราชรถอัญเชิญพระโกศ-สมเด็จพระสังฆรา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญฟังการเสวนาในหัวข้อ "ข้างหลังภาพ : ศิวโมกขพิมาน" 2015-11-18T10:00:00+00:00 2015-11-18T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญฟังการเสวนาในหัวข้อ-ข้างหลังภาพ-ศิวโมกขพิมาน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา 2015-11-16T10:00:00+00:00 2015-11-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมศิลปากร-ประจำปี-๒๕๕๘-ณ-วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร-จังหวัดนครราชสีมา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2015-11-11T17:00:00+00:00 2015-11-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขออนุญาตส่งหรือนำออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร 2015-11-10T10:00:00+00:00 2015-11-10T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แจ้งย้ายสถานที่ยื่นขออนุญาตส่งหรือนำออกโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุ-ออกนอกราชอาณาจักร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (CIAV)และการท่องเที่ยววัฒนธรรม (ICTC) แห่งสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) และอาเซียนฟอรั่ม 2015 2015-11-08T17:00:00+00:00 2015-11-08T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี-๒๕๕๘-ของคณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น-ciavและการท่องเที่ยววัฒนธรรม-ictc-แห่งสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ-icomos-และอาเซียนฟอรั่ม-2015.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวรรณกรรมฯ สำนักหอสมุดฯ และสำนักหอจดหมายเหตุฯ 2015-11-04T17:00:00+00:00 2015-11-04T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวรรณกรรมฯ-สำนักหอสมุดฯ-และสำนักหอจดหมายเหตุฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรฐานป้ายสำหรับนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” 2015-11-04T17:00:00+00:00 2015-11-04T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง-มาตรฐานป้ายสำหรับนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การดำเนินการของกรมศิลปากร ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ 2015-11-03T17:00:00+00:00 2015-11-03T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การดำเนินการของกรมศิลปากร-ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ห้องหุ่น ณ ท้องพระโรงวังหน้า” 2015-11-01T17:00:00+00:00 2015-11-01T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญฟังการบรรยาย-หัวข้อ-ห้องหุ่น-ณ-ท้องพระโรงวังหน้า.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมประชุมโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 2015-10-27T09:00:00+00:00 2015-10-27T09:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นายพีรพน-พิสณุพงศ์-ร่วมประชุมโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 2015-10-21T17:00:00+00:00 2015-10-21T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จฯ-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นายอนันต์ ชูโชติ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร 2015-10-19T17:00:00+00:00 2015-10-19T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นายอนันต์-ชูโชติ-เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมพิเศษ โครงการงานฉลองชาตกาล ๙ รอบนักษัตร ๑๐๘ ปี นายธนิต อยู่โพธิ์ 2015-10-19T17:00:00+00:00 2015-10-19T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมพิเศษ-โครงการงานฉลองชาตกาล-๙-รอบนักษัตร-๑๐๘-ปี-นายธนิต-อยู่โพธิ์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ครม.มีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ ชูโชติ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร 2015-10-18T17:00:00+00:00 2015-10-18T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ครมมีมติแต่งตั้ง-นายอนันต์-ชูโชติ-เป็นอธิบดีกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิพิธภัณฑฯ ร้อยเอ็ด ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “ร้อยเอ็ดก่อนประวัติศาสตร์” 2015-10-18T17:00:00+00:00 2015-10-18T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิพิธภัณฑฯ-ร้อยเอ็ด-ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ-ร้อยเอ็ดก่อนประวัติศาสตร์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนากุศลบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ณ วัดพระนารายณ์ฯ จ.นครราชสีมา 2015-10-12T17:00:00+00:00 2015-10-12T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนากุศลบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร-ณ-วัดพระนารายณ์ฯ-จนครราชสีมา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก เปิดให้บริการแล้ว 2015-10-12T17:00:00+00:00 2015-10-12T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ห้องสมุดปิยมหาราชรฦก-เปิดให้บริการแล้ว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 2015-10-07T10:00:00+00:00 2015-10-07T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย-ประวัติศาสตร์ชาติไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ร่วมหารือกรณีการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามและงบประมาณในการดำเนินงาน 2015-10-08T03:00:00+00:00 2015-10-08T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ร่วมหารือกรณีการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามและงบประมาณในการดำเนินงาน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ 2015-10-06T10:00:00+00:00 2015-10-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย-ครั้งที่-๑๕.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิพิธภัณฑฯ พระนครคีรีเปิดให้บริการลิฟท์บันได (Stairlift) สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 2015-09-27T17:00:00+00:00 2015-09-27T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิพิธภัณฑฯ-พระนครคีรีเปิดให้บริการลิฟท์บันได-stairlift-สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2015-09-22T10:00:00+00:00 2015-09-22T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระนคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมการเสวนา Museum for All เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-09-15T17:00:00+00:00 2015-09-15T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญร่วมการเสวนา-museum-for-all-เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย-ประจำปี-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นางสุนิสา จิตรพันธ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ 2015-09-10T08:00:00+00:00 2015-09-10T08:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นางสุนิสา-จิตรพันธ์-รองอธิบดีกรมศิลปากร-เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-สำนักศิลปากรที่-8-เชียงใหม่.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน 2015-09-06T17:00:00+00:00 2015-09-06T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม-เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ “เจ้าฟ้านักจารึก” 2015-09-11T06:00:00+00:00 2015-09-11T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หริภุญไชย-ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ-เจ้าฟ้านักจารึก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการปิดทององค์ท้าวมหาพรหมเอราวัณแล้วเสร็จ 2015-09-06T03:00:00+00:00 2015-09-06T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สำนักช่างสิบหมู่-ดำเนินการปิดทององค์ท้าวมหาพรหมเอราวัณแล้วเสร็จ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นางสุนิสา จิตรพันธ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย (ต่อเนื่อง) 2015-09-04T12:00:00+00:00 2015-09-04T12:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นางสุนิสา-จิตรพันธ์-รองอธิบดีกรมศิลปากร-เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-สำนักศิลปากรที่-6-สุโขทัย-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นางสุนิสา จิตรพันธ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย 2015-09-03T16:00:00+00:00 2015-09-03T16:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นางสุนิสา-จิตรพันธ์-รองอธิบดีกรมศิลปากร-เยี่ยมชมและติดตามงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-สำนักศิลปากรที่-ุ6-สุโขทัย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 2015-09-02T17:00:00+00:00 2015-09-02T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ-ร่าง-แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-ฉบับที่-๓-พศ๒๕๕๙-๒๕๖๓.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นางสุนิสา จิตรพันธ์ (รองอธิบดีกรมศิลปากร )เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2015-09-02T03:00:00+00:00 2015-09-02T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมการพัฒนาหอจดหมายเหตุุแห่งชาติ-โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สำนักช่างสิบหมู่ เริ่มดำเนินการบูรณะซ่อมแซมองค์พระพรหม 2015-08-25T20:00:00+00:00 2015-08-25T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สำนักช่างสิบหมู่-เริ่มดำเนินการบูรณะซ่อมแซมองค์พระพรหม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เครือข่ายอนุรักษ์และปกป้องโบราณสถานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร 2015-08-25T20:00:00+00:00 2015-08-25T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เครือข่ายอนุรักษ์และปกป้องโบราณสถานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร-เข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่นายบวรเวท-รุ่งรุจี-อธิบดีกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 2015-08-20T20:00:00+00:00 2015-08-20T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร โดยสำนักช่างสิบหมู่ เตรียมเข้าพื้นที่เพื่อบูรณะซ่อมแซมองค์พระพรหม 2015-08-19T10:00:00+00:00 2015-08-19T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากร-โดยสำนักช่างสิบหมู่-เตรียมเข้าพื้นที่เพื่อบูรณะซ่อมแซมองค์พระพรหม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ 2015-08-16T10:00:00+00:00 2015-08-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรจัดบรรยายทางวิชาการ-เรื่อง-รามเกียรติ์-พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่-๑.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย - จีน ครบรอบ ๔๐ ปี “นิทรรศการภาพเขียนชื่อดังจิตรกรจีน” 2015-08-16T10:00:00+00:00 2015-08-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน-ครบรอบ-๔๐-ปี-นิทรรศการภาพเขียนชื่อดังจิตรกรจีน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประชุมการพัฒนาหอจดหมายเหตุุแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2015-08-08T20:00:00+00:00 2015-08-08T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประชุมการพัฒนาหอจดหมายเหตุุแห่งชาติ-โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2558 "ชม ชิล แชะ National Museum" 2015-08-05T17:00:00+00:00 2015-08-05T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2558 "เล่าขานตำนานผ้า" 2015-08-05T03:00:00+00:00 2015-08-05T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เล่าขานตำนานผ้า.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Museum for All” 2015-07-20T03:32:09+00:00 2015-07-20T03:32:09+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น-หัวข้อ-museum-for-all.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่ “เล่าขานตำนานผ้า” 2015-07-15T09:45:48+00:00 2015-07-15T09:45:48+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่-เล่าขานตำนานผ้า.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary 10 สิ่งที่จะทำให้คุณตกหลุมรักประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2015-07-08T00:35:36+00:00 2015-07-08T00:35:36+00:00 /component/smileportal/item/10-สิ่งที่จะทำให้คุณตกหลุมรักประเทศไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม (แหล่งมรดกโลก) ณ ประเทศเนปาล 2015-07-06T03:00:00+00:00 2015-07-06T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม-แหล่งมรดกโลก-ณ-ประเทศเนปาล.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงละคร Royal Albert Hall กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 2015-06-21T17:00:00+00:00 2015-06-21T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ในโอกาสฉลองพระชนมายุ-๕-รอบ-๒-เมษายน-๒๕๕๘-ณ-โรงละคร-royal-albert-hall-กรุงลอนดอน-สหราชอาณาจักร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ 2015-06-16T17:00:00+00:00 2015-06-16T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากร-โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไป-เข้าร่วมกิจกรรม-เนื่องในวันสุนทรภู่.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมโครงการ "ทำดีมีคนเห็น" โดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช 2015-05-27T06:28:09+00:00 2015-05-27T06:28:09+00:00 /component/smileportal/item/โครงการ-ทำดีมีคนเห็น-โดยมูลนิธิ-๕-ธันวามหาราช.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2015-05-24T17:00:00+00:00 2015-05-24T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ “โขน ละคร โปงลาง ระบำอีสาน งานสืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน” 2015-05-11T17:00:00+00:00 2015-05-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน-ครั้งที่-๒-โขน-ละคร-โปงลาง-ระบำอีสาน-งานสืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Kuntur Wasi และภาพวาดจากโบสถ์ San Andres ได้ถูกโจรกรรม 2015-05-11T17:00:00+00:00 2015-05-11T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์-kuntur-wasi-และภาพวาดจากโบสถ์-san-andres-ได้ถูกโจรกรรม.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แถลงข่าวแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 2015-05-07T10:00:00+00:00 2015-05-07T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แถลงข่าวแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุดและการดนตรี” 2015-04-22T17:00:00+00:00 2015-04-22T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-กับงานห้องสมุดและการดนตรี.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กระทรวงวัฒนธรรมแถลงผลงานการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา 2015-04-22T17:00:00+00:00 2015-04-22T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กระทรวงวัฒนธรรมแถลงผลงานการดำเนินงานรอบ-๖-เดือนที่ผ่านมา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ เรื่อง “เทวสตรี : คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย” 2015-04-22T20:00:00+00:00 2015-04-22T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมนิทรรศการ-เทวสตรี-คติพุทธ-พราหมณ์-และความเชื่อในประเทศไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “อมตนครอมรรัตนโกสินทร์” เนื่องในวาระครบรอบ ๒๓๓ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 2015-04-17T10:00:00+00:00 2015-04-17T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง-อมตนครอมรรัตนโกสินทร์-เนื่องในวาระครบรอบ-๒๓๓-ปี-แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ 2015-04-01T17:00:00+00:00 2015-04-01T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-พุทธศักราช-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๘ 2015-04-01T10:00:00+00:00 2015-04-01T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ-เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมถนนคนเดิน ชมอาทิตย์อัสดง ตลาดปสานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2015-03-31T10:00:00+00:00 2015-03-31T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมถนนคนเดิน-ชมอาทิตย์อัสดง-ตลาดปสานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีให้สัมภาษณ์รายการ เจาะประเด็น เรื่อง"วันอนุรักษ์มรดกไทย" 2015-03-30T10:00:00+00:00 2015-03-30T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีให้สัมภาษณ์รายการ-เจาะประเด็น-เรื่องวันอนุรักษ์มรดกไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ประชุมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกรมศิลปากร และNational Gallery Singapore 2015-03-30T10:00:00+00:00 2015-03-30T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประชุมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม-ระหว่างกรมศิลปากร-และnational-gallery-singapore.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สารคดี ๑๐๔ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 2015-03-26T03:00:00+00:00 2015-03-26T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สารคดี-๑๐๔-ปี-แห่งการสถาปนากรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรร่วมแสดงความยินดี ๔๕ ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 2015-03-25T10:00:00+00:00 2015-03-25T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรร่วมแสดงความยินดี-๔๕-ปี-สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง-๓.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรจัดเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส เนื่องในโอกาส ๑๐๔ ปี แห่งสถาปนา 2015-03-25T10:00:00+00:00 2015-03-25T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรจัดเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส-เนื่องในโอกาส-๑๐๔-ปี-แห่งสถาปนา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary คณะศิษย์เก่าโบราณคดี มอบดอกไม้ให้กำลังใจแด่อธิบดีกรมศิลปากร 2015-03-25T10:00:00+00:00 2015-03-25T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/คณะศิษย์เก่าโบราณคดี-มอบดอกไม้ให้กำลังใจแด่อธิบดีกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-03-24T10:00:00+00:00 2015-03-24T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัล-สุริยศศิธร-ครั้งที่-๓๕-ประจำปี-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมรณรงค์รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้พิการ 2015-03-18T03:00:00+00:00 2015-03-18T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมรณรงค์รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับเด็ก-เยาวชน-ประชาชนและผู้พิการ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การเสวนาวิชาการ "พระราชไมตรีและเครื่องมงคลราชบรรณาการ ในรัชกาลที่๔" วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 2015-03-16T03:00:00+00:00 2015-03-16T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/semina16mar58pdf.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ 2015-03-11T10:00:00+00:00 2015-03-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปี-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรเตรียมจัดประชุมสัมมนามรดกวัฒนธรรม : อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน 2015-02-18T10:00:00+00:00 2015-02-18T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรเตรียมจัดประชุมสัมมนามรดกวัฒนธรรม-อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญฟังการเสวนา “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ : โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา” 2015-02-18T10:00:00+00:00 2015-02-18T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญฟังการเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษ-มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ-โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน "หนังใหญ่ไฟกะลา ละครไทยสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน" 2015-02-17T20:00:00+00:00 2015-02-17T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน-หนังใหญ่ไฟกะลา-ละครไทยสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ มอบเงินเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับห้องเครื่องถ้วยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 2015-02-17T10:00:00+00:00 2015-02-17T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ-มอบเงินเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับห้องเครื่องถ้วยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระนคร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary การประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 2015-02-17T06:00:00+00:00 2015-02-17T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/การประกวดเพลง-เพชรในเพลง-เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ-พุทธศักราช-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary หารือการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย 2015-02-16T10:00:00+00:00 2015-02-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/หารือการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลอง-๕๐๐-ปี-ความสัมพันธ์ไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยการบูรณะซ่อมแซมราชรถพระนำและราชรถอัญเชิญพระโกศพระศพฯ 2015-02-16T10:00:00+00:00 2015-02-16T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยการบูรณะซ่อมแซมราชรถพระนำและราชรถอัญเชิญพระโกศพระศพฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary หอประติมากรรมต้นแบบ เปิดรับสมัครอบรมโครงการศิลปกรรมสำหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน ฟรี 2015-02-16T03:00:00+00:00 2015-02-16T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/หอประติมากรรมต้นแบบ-เปิดรับสมัครอบรมโครงการศิลปกรรมสำหรับเยาวชน-ภาคฤดูร้อน-ฟรี.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ : โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา” 2015-02-03T03:00:00+00:00 2015-02-03T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ-เรื่อง-มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ-โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์การพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 1/2558 2015-02-05T10:00:00+00:00 2015-02-05T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์การพัฒนาเมืองเก่าน่าน-ครั้งที่-12558.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการจัดแสดง "มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา" ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 2015-02-03T17:00:00+00:00 2015-02-03T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ-โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวภาพยนตร์เส้นทางรัก (LOVE EN ROUTE) เผยแพร่วิถีความเป็นไทยส่งเสริมการท่องเที่ยว 2015-02-03T03:00:00+00:00 2015-02-03T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวภาพยนตร์เส้นทางรัก-love-en-route-เผยแพร่วิถีความเป็นไทยส่งเสริมการท่องเที่ยว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรหารือการอนุรักษ์วังเจ้าเมืองระแงะ 2015-02-01T10:00:00+00:00 2015-02-01T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรหารือการอนุรักษ์วังเจ้าเมืองระแงะ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary หารือกรณีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอานคัดด้วยลายมือ 2015-02-01T10:00:00+00:00 2015-02-01T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/หารือกรณีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม-และศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอานคัดด้วยลายมือ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ประชุมหารือกรณีการจัดทำเอกสารนำพระธาตุนครศรีธรรมราช เสนอสู่มรดกโลก 2015-02-01T10:00:00+00:00 2015-02-01T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประชุมหารือ-พระธาตุนครศรีธรรมราช-เสนอสู่มรดกโลก.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร 2015-02-01T03:00:00+00:00 2015-02-01T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2015-01-28T10:00:00+00:00 2015-01-28T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญชมนิทรรศการ "5 Question Forms" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 2015-01-28T10:00:00+00:00 2015-01-28T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ขอเชิญชมนิทรรศการ-5-question-forms-ณ-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หอศิลป.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลป์ตรวจคราบสนิมพระธาตุฯเมืองคอนของบ30ล.เตรียมบูรณะ 2015-01-26T10:00:00+00:00 2015-01-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลป์ตรวจคราบสนิมพระธาตุฯเมืองคอนของบ30ลเตรียมบูรณะ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary คณะจากญี่ปุ่นเข้าหารือการจัดนิทรรศการพิเศษในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ไทย- ญี่ปุ่น 2015-01-26T10:00:00+00:00 2015-01-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/คณะจากญี่ปุ่นเข้าหารือการจัดนิทรรศการพิเศษในโอกาสครบรอบ-๑๓๐-ปี-ไทย-ญี่ปุ่น.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่ 2015-01-26T10:00:00+00:00 2015-01-26T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary หลายหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมช่วงกลางคืน 2015-01-25T13:00:00+00:00 2015-01-25T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/หลายหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมช่วงกลางคืน.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ก้าวไปอีกขั้นกับการพัฒนารูปแบบการนำชมโบราณสถาน ๓ อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก 2015-01-21T10:00:00+00:00 2015-01-21T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/qr-historical-fad3.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เสวนาทางวิชาการเรื่อง "ว่าว กับวรรณกรรมไทย" 2015-01-14T10:00:00+00:00 2015-01-14T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เสวนาทางวิชาการเรื่อง-ว่าว-กับวรรณกรรมไทย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary อธิบดีกรมศิลปากร ได้รับพระราชทาน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๘ 2015-01-11T10:00:00+00:00 2015-01-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/อธิบดีกรมศิลปากร-ได้รับพระราชทาน-สคส-ปี-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีเปิดการแสดงสังคีตศาลา ของสำนักการสังคีต 2015-01-11T10:00:00+00:00 2015-01-11T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีเปิดการแสดงสังคีตศาลา-ของสำนักการสังคีต.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ผู้อำนวยการสถาบัน ISEAA หารือโครงการความร่วมมือด้าน GIS ในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 2015-01-11T03:00:00+00:00 2015-01-11T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ผู้อำนวยการสถาบัน-iseaa-เข้าพ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสันฯ 2015-01-11T03:00:00+00:00 2015-01-11T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-เสด็จฯ-เปิดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ-สยาม-ผ่านมุมกล้องจอห์น-ทอมสันฯ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary พิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะซ่อมแซมอาคารท้องพระโรง กรมศิลปากร 2015-01-05T10:00:00+00:00 2015-01-05T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/พิธีบวงสรวงเพื่อการบูรณะซ่อมแซมอาคารท้องพระโรง-กรมศิลปากร.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 2015-01-04T13:00:00+00:00 2015-01-04T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/๗-มกราคม-๒๕๕๘-ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ-และพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary กรมศิลปากรเริ่มเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 2015-01-04T03:00:00+00:00 2015-01-04T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/กรมศิลปากรเริ่มเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-๕-มกราคม-๒๕๕๘.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ 2014-10-02T17:00:00+00:00 2014-10-02T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จฯ-ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย-พุทธศักราช-๒๕๕๗.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary Creative Fine Arts 2014 : วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด 2014-08-11T20:00:00+00:00 2014-08-11T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/creative-fine-arts-2014-สร้างความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๕๗-ระหว่างวันที่-๒๖-๒๘-สิงหาคม-๒๕๕๗-ณ-สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย-จังหวัดร้อยเอ็ด-copy.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary คำกล่าวปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-07-29T17:00:00+00:00 2014-07-29T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/คำกล่าวปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ-ประจำปี-๒๕๕๗.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน วันสถาปนากรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๗ 2014-03-18T03:00:00+00:00 2014-03-18T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน-วันสถาปนากรมศิลปากร-ประจำปี-๒๕๕๗.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แผ่นพับนำชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2013-10-22T06:00:00+00:00 2013-10-22T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แผ่นพับนำชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน-ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ ในพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต จ.ตราด 2013-09-24T20:00:00+00:00 2013-09-24T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/httpwwwdemofineartsgoth.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary เซ็นสัญญาบูรณะวิหารวัดสิทธิทรงธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2013-05-20T17:00:00+00:00 2013-05-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/เซ็นสัญญาบูรณะวิหารวัดสิทธิทรงธรรม-อำเภอแม่ริม-จังหวัดเชียงใหม่.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 2013-05-20T17:00:00+00:00 2013-05-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ-พศ2556-และแผนการตรวจสอบระยะยาว-ประจำปีงบประมาณ-พศ2556-2560-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary นิทรรศการ เรื่อง นครไตรตรึงษ์ เมืองโบราณยุคแรกเริ่มในจังหวัดกำแพงเพชร 2013-05-20T17:00:00+00:00 2013-05-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/นิทรรศการ-เรื่อง-นครไตรตรึงษ์-เมืองโบราณยุคแรกเริ่มในจังหวัดกำแพงเพชร-2.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 2013-05-20T17:00:00+00:00 2013-05-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ-ตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2013-05-20T17:00:00+00:00 2013-05-20T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-สยามบรมราชกุมารี-เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์-วัดพระธาตุผาเงา-อเชียงแสน-จเชียงราย.html?category_id=4&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) no summary