ประกาศกรมศิลปากร ประกาศกรมศิลปากร ตามมาตรา 7(4) http://finearts.go.th/ 2018-05-22T12:03:07+00:00 FeedCreator 1.8.1 (SmileRSS 1.8.11) ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-11-13T10:00:00+00:00 2017-11-13T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของกรมศิลปากร 2017-03-05T17:00:00+00:00 2017-03-05T17:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานของกรมศิลปากร.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ 2017-02-27T03:00:00+00:00 2017-02-27T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่-๑-๑๒.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง "นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" 2017-01-28T13:00:00+00:00 2017-01-28T13:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ita-fa2560ann.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2016-03-06T20:00:00+00:00 2016-03-06T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากรการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๘ 2016-01-25T20:00:00+00:00 2016-01-25T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๕๒-พศ๒๕๕๘.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และหอสมุดแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ 2014-12-21T10:00:00+00:00 2014-12-21T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-เรื่อง-เปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์-และหอสมุดแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๕๑ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๔๘-พศ๒๕๕๑.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๔๗ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๔๕-พศ๒๕๔๗.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๔๔ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๔๔.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๔๓ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๔๓.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๒ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๔๑-พศ๒๕๔๒.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๐ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๓๘-พศ๒๕๔๐.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๗ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๓๓-พศ๒๕๓๗.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๒ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๓๐-พศ๒๕๓๒.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๒๙ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๒๖-พศ๒๕๒๙.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๕ 2014-06-06T10:00:00+00:00 2014-06-06T10:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๒๕.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๒๔ 2014-06-06T03:00:00+00:00 2014-06-06T03:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๒๓-พศ๒๕๒๔.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๙ 2014-06-05T20:00:00+00:00 2014-06-05T20:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๕๐๗-พศ๒๕๑๙.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]> ประกาศกรมศิลปากร พ.ศ.๒๔๖๐ - พ.ศ.๒๕๐๖ 2014-06-05T06:00:00+00:00 2014-06-05T06:00:00+00:00 /component/smileportal/item/ประกาศกรมศิลปากร-พศ๒๔๖๐-พศ๒๕๐๖.html?category_id=119&Itemid=1028 email@domain.com (Author Name) ]]> ]]>