อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมศิลปากร ๑๐๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙