พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ "จากจิตรกรน้อยกับ ปตท.สผ" เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙