พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส ๑๐๕ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร