ประมวลภาพในงาน "มหกรรมรามยณะเฉลิมพระเกียรติ" โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งานใต่ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙