ประมวลภาพพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทานกรมศิลปากรและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558