สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง ๑) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ๒) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ ๓) จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง

File size 555.30 KB Download