สำนักช่างสิบหมู่ แจ้งผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทองคำแท่งสำหรับใช้ในการจัดสร้างพระโกศทองคำแปดเหลี่ยม ทรงพระบรมอัฐิฯ จำนวน ๑ รายการ (น้ำหนักทองคำ ๕๓๐ บาท) ของกลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

File size 33.10 KB Download

รายละเอียด :