สำนักช่างสิบหมู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมาล้างอัดขยายภาพ ของศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

File size 181.42 KB Download

รายละเอียด :