โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมวัดคูหา ตำบลคูหา อำเภอะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :