โครงการบูรณะโบราณสถานถ้ำศิลป์ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (โดยวิธีคัดเลือก)

รายละเอียด :