โครงการบูรณะอุโบสถวัดคูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

File size 546.70 KB Download

รายละเอียด :