หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมความชื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 2.59 MB Download